the trip continues, please fulfill your summer with upgraded programing

will roger airport  —-> San Francisco airport —->Hong Kong airport

Guangzhou train station —-> Changsha Train station —> Beijing Train Station

the trip continues

tomorrow I am flying east coast’

landing on Fu zhou city,

what do you think?

&&&&&  &&&&&  *****  *****

poems are made of history

Sima yi, Mao mao chong, deng xiaoping, liu shaoqi, wei wei,

amin mao, zedong mao, kaihui yang, zhu ronggji, ma ji,

lu gun, Jia ping, hu jinhtao, he long, li siguang, peng chunking,

xi jingping, jiang zeming, qi baishi, gao yuangui, dou yi,

bruno wu, yang lan, dong yi, yu bingyu, qian xuesen,

I am working on Quotes

quotes from Guo Liang, quotes of Cheng Fangwu,

who is Zhang Jie?

who is Song Ning?    ask Qi Qi

 

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “the trip continues, please fulfill your summer with upgraded programing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s